Historiek

’45-‘50 

Ijs René werd opgestart na de Tweede Wereldoorlog. Als pionier in de streek begon Glaciér René met het produceren van roomijs. De enthousiaste ijsbereider bracht voortreffelijk ijs aan de man in het kioskje aan de ingang van het toenmalig Casino. Zijn motto was : “Een smaakvol kwaliteitsroomijs verkopen gemaakt met uitgelezen grondstoffen van de beste kwaliteit.”

Zijn enthousiasme en professionaliteit bleven bewaard en werden de spil waarrond “ijs René” draait. De visie op kwaliteit is gebleven en vormt nog steeds de basis van ons handelen.

2005

We kiezen nog steeds voor een ambachtelijke productiewijze en weren , zo goed wij kunnen, elke invloed van industrialisatie en grootschaligheid. We zijn moedwillig niet-industriële -maar wel professionele – ijsbereiders.

Onze melk komt van veeteeltbedrijven uit de omgeving van De Haan. Behalve de “AA”-melk die afkomstig is van de hoeve D’Hazenbrug van de familie Breemersch, hebben we ook nog melk van biologische kwaliteit van Het Reigershof.

AA-kwaliteit
is de hoogste hygiënische en strengst gecontroleerde norm voor melk. En om de titel “biologische melk” te hebben moet het veeteeltbedrijf werken onder het biogarantielabel®. En die zijn in België nog niet zo dik bezaaid. Het biogarantielabel® legt nl. een aantal strenge normen op inzake de behandeling van vee en veevoer, de onkruidbestrijding en bemesting, de bewaring van melk ,….en moet zich laten controleren door een onafhankelijke organisatie (in dit geval BLIK).

Ook onze eigen productie van biologisch ijs moet voldoen aan héél strenge normen. Zo moeten alle grondstoffen van biologische teelt zijn en mogen geen kunstmatige of chemische producten gebruikt worden. Ook wij staan eveneens onder de controle van een onafhankelijke organisatie (INTEGRA-BLIK). Niettegenstaande die strenge normen en controles, wordt een steeds groter deel van ons assortiment (en de bedoeling is om dit nog verder uit te bouwen !) verkocht onder het Biogarantielabel®

De artisanale manier van produceren heeft het voordeel dat elke handeling in de productie door onszelf gestuurd , gemeten en uitgevoerd wordt. Om te voldoen aan de hoge normen van hygiëne laten we ons frequent controleren door een externe firma. Ook het ministerie van landbouw (want we werken met “hoevemelk” !) houdt een oogje in het zeil.

Daar voor ons milieu meer is dan alleen iets van de boerenbuiten, maar een wereld is die we zelf creëren, hechten we veel belang aan die aspecten. Zo recycleren we ons koelwater. Zo kiezen we meer en meer voor biologische producten (ook voor onze producten die niet het Biogarantielabel mogen dragen). Zo kiezen we voor leveranciers die aandacht hebben voor de natuur en omgeving. Zo kiezen we voor een verpakking die het milieu weinig schaad. Zo… 

Zo ziet u maar dat ijs maken voor ons niet overwegend een commerciële gegeven is maar dat we graag een meerwaarde meegeven aan onze producten en de natuur wensen te respecteren.


IJS RENE heeft een lange traditie 
achter de rug en wij zijn gemotiveerd 
om het een flinke toekomst te geven.